شرکت راشن هیدرولیک نوپاک

آموزش هیدرولیک صنعتی به صورت کاربردی

هدف: ارتقاء دانش هیدرولیک پرسنل های واحد فنی شرکت ها و همچنین ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری و اثر بخشی در سیستم ها و تجهیزات هیدرولیک.

فهرست مطالب آموزشی:

۱- معرفی علم هیدرولیک و کاربرد آن در صنایع مختلف

۲- آشنایی با سیستم نگهداری و تعمیرات به صورت کلی

۳- آشنایی با انواع آلودگی ها در سیستم های هیدرولیک و پیشگیری از آن

۴- آشنایی با انواع المانهای هیدرولیک و سمبل ها

– انواع مخازن هیدرولیک

– انواع پمپ های هیدرولیک

– انواع شیرهای هیدرولیک

– انواع سیلندرهای هیدرولیک و عملگرها

– انواع فیلترهای هیدرولیک

– انواع آکومولاتورهای هیدرولیک

– شیلنگ و اتصالات

– متعلقات هیدرولیک

۵- کاتالوگ خوانی و استفاده بهتر از Document ها

۶-آشنایی با نرم افزار های مرتبط با هیدرولیک

automation

۷- مدار خوانی و تحلیل مدار

۸- آشنایی با روش صحیح کدینگ قطعات جهت خرید و سفارش گذاری

Rexroth_HydraulicTrainingweb-20429

hydraulics_and_proportional_hydraulics

Bosch-Rexroth-hydraulics-tr

Untitled-4