آموزش هیدرولیک صنعتی به صورت کاربردی

هدف: ارتقاء دانش هیدرولیک پرسنل های واحد فنی شرکت ها و همچنین ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری و اثر بخشی در سیستم ها و تجهیزات هیدرولیک.

فهرست مطالب آموزشی:

۱- معرفی علم هیدرولیک و کاربرد آن در صنایع مختلف
۲- آشنایی با سیستم نگهداری و تعمیرات به صورت کلی
۳- آشنایی با انواع آلودگی ها در سیستم های هیدرولیک و پیشگیری از آن
۴- آشنایی با انواع المانهای هیدرولیک و سمبل ها
– انواع مخازن هیدرولیک
– انواع پمپ های هیدرولیک
– انواع شیرهای هیدرولیک
– انواع سیلندرهای هیدرولیک و عملگرها
– انواع فیلترهای هیدرولیک
– انواع آکومولاتورهای هیدرولیک
– شیلنگ و اتصالات
– متعلقات هیدرولیک
۵- کاتالوگ خوانی و استفاده بهتر از Document ها
۶-آشنایی با نرم افزار های مرتبط با هیدرولیک
۷- مدار خوانی و تحلیل مدار
۸- آشنایی با روش صحیح کدینگ قطعات جهت خرید و سفارش گذاری
مهندس امیر پرویز پورمحمد
فارغ التحصیل رشته مکانیک گرایش صنایع اتومبیل
بنیانگذار و مدیر عامل شرکت راشن هیدرولیک نوپاک