شرکت راشن هیدرولیک نوپاک

آچار هیدرولیک سوکت خورUntitled-2

کیفیت ساخت بالا از سوپر آلیاژ آلومینیوم / تیتانیوم

منیفولد گردان ۳۶۰ درجه ای

گشتاور خروجی با دقت % ۳±

Torque Nm: 420-110000

size nuts turnkey, mm: 27-220


آچار  هیدرولیکی کاست خورUntitled-2

کیفیت ساخت بالا از سوپر آلیاژ آلومینیوم / تیتانیوم

منیفولد گردان ۳۶۰ درجه ای

 گشتاور خروجی با دقت % ۳±