اولین دکتر هیدرولیک برای سیستم های هیدرولیک در ایران

دکتر هیدرولیک – شرکت راشن هیدرولیک نوپاک

همانطور که انسان برای درمان انواع بیماری های خود به پزشک مراجعه می نماید، این امر برای سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی نیز صادق بوده و برای درمان – تحلیل خرابی ها و همچنین افزایش راندمان می بایستی از متخصصان این حوزه برای ارائه راهکار مراجعه و استفاده نمود. 

پیشنهاد ما به شما استفاده از خدمات دکتر هیدرولیک شرکت راشن هیدرولیک نو پاک می باشد.

هدف: با توجه به پیشرفت سریع دانش فنی در ساخت سیستم های هیدرولیک و تجهیزات، با استانداردهای انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) و همچنین تقاضا برای سیستم های هیدرولیک و افرادی که با آنها کار می کنند و مرتبط بوده در حال افزایش است، لذا شرکت راشن هیدرولیک نوپاک با هدف ارائه راه حل های مناسب برای درمان سیستم های هیدرولیک معیوب و یا بازدهی کم اقدام به ارائه خدمات (دکتر هیدرولیک) برای اولین بار در ایران نموده است.

دکتر هیدرولیک، پزشک متخصصی است که سیستم های هیدرولیک شما را ویزیت کرده و پس از بررسی شرایط و وضعیت سلامت سیستم با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مربوطه، اقدام به ارائه نسخه می نماید. 

از آنجایی که حرکت دادن و حمل ونقل سیستم های هیدرولیک به مطب دکتر هیدرولیک و همچنین در حال کار بودن آنها در خطوط تولید امکانپذیر نمی باشد. لذا دکتر هیدرولیک به محل و یا سایت مشتری جهت ویزیت از سیستم بیمار و معیوب خواهد آمد.

تشخیص بیماری سیستم هیدرولیک و ارائه نسخه صحیح با دکتر هیدرولیک و انجام اقدامات درمانی با مشتری !!!

هزینه ای که برای تشخیص عیب و بیماری سیستم هیدرولیک شما توسط دکتر هیدرولیک جهت درمان و بهبود عملکرد و سلامت سیستم هیدرولیک شما پرداخت خواهد شد قابل مقایسه با ضرر و زیانهای بعدی نمی باشد. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.

در یک روز ویزیت کارهای زیر صورت خواهد گرفت:

1- بررسی عملکرد سیستم هیدرولیک موجود، مورد به مورد و تشخیص وضعیت و شرایط موجود توسط دکتر هیدرولیک.

2- بررسی مدارک فنی موجود و گزارش کم و کاستی های آن.

3- تشکیل میزگرد و برگزاری جلسه فنی با نفرات فنی و پاسخ به تمامی سوالات پیش آمده و رفع ابهامات.

4- ارائه راه حل مناسب و تجویز نسخه برای رفع عیب و یا عیوب.

5- در هنگام پاسخ به سوالات موارد مفیدی مطرح خواهد شد که به بهبود شرایط و وضعیت فنی کمک موثری خواهد نمود.

6- ارائه گزارش وضعیت به صورت مکتوب و مستند.

ارتقاء دانش هیدرولیک پرسنل های واحد فنی شرکت ها و همچنین ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری و اثر بخشی در سیستم ها و تجهیزات هیدرولیک آرزوی قلبی ما بوده و در این راستا تلاش خواهیم کرد.