اولین دکتر هیدرولیک برای سیستم های هیدرولیک در ایران

دکتر هیدرولیک شرکت راشن هیدرولیک نوپاک

همانطور که انسان برای درمان انواع بیماری های خود به پزشک مراجعه می نماید، این امر برای سیستم ها و تجهیزات هیدرولیکی نیز صادق بوده و برای درمان – تحلیل خرابی ها و همچنین افزایش راندمان می بایستی از متخصصان این حوزه برای ارائه راهکار مراجعه و استفاده نمود. 

پیشنهاد ما به شما استفاده از خدمات دکتر هیدرولیک شرکت راشن هیدرولیک نو پاک می باشد.

هدف: با توجه به پیشرفت سریع دانش فنی در ساخت سیستم های هیدرولیک و تجهیزات، با استانداردهای انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0) و همچنین تقاضا برای سیستم های هیدرولیک و افرادی که با آنها کار می کنند و مرتبط بوده در حال افزایش است، لذا شرکت راشن هیدرولیک نوپاک با هدف ارائه راه حل های مناسب برای درمان سیستم های هیدرولیک معیوب و یا بازدهی کم اقدام به ارائه خدمات (دکتر هیدرولیک) برای اولین بار در ایران نموده است.

دکتر هیدرولیک، پزشک متخصصی است که سیستم های هیدرولیک شما را ویزیت کرده و پس از بررسی شرایط و وضعیت سلامت سیستم با استفاده از ابزارهای اندازه گیری مربوطه، اقدام به ارائه نسخه می نماید. 

از آنجایی که حرکت دادن و حمل ونقل سیستم های هیدرولیک به مطب دکتر هیدرولیک و همچنین در حال کار بودن آنها در خطوط تولید امکانپذیر نمی باشد. لذا دکتر هیدرولیک به محل و یا سایت مشتری جهت ویزیت از سیستم بیمار و معیوب خواهد آمد.

تشخیص بیماری سیستم هیدرولیک و ارائه نسخه صحیح با دکتر هیدرولیک و انجام اقدامات درمانی با مشتری !!!

هزینه ای که برای تشخیص عیب و بیماری سیستم هیدرولیک شما توسط دکتر هیدرولیک جهت درمان و بهبود عملکرد و سلامت سیستم هیدرولیک شما پرداخت خواهد شد قابل مقایسه با ضرر و زیانهای بعدی نمی باشد. پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.

در یک روز ویزیت کارهای زیر صورت خواهد گرفت:

1- بررسی عملکرد سیستم هیدرولیک موجود، مورد به مورد و تشخیص وضعیت و شرایط موجود توسط دکتر هیدرولیک.

2- بررسی مدارک فنی موجود و گزارش کم و کاستی های آن.

3- تشکیل میزگرد و برگزاری جلسه فنی با نفرات فنی و پاسخ به تمامی سوالات پیش آمده و رفع ابهامات.

4- ارائه راه حل مناسب و تجویز نسخه برای رفع عیب و یا عیوب.

5- در هنگام پاسخ به سوالات موارد مفیدی مطرح خواهد شد که به بهبود شرایط و وضعیت فنی کمک موثری خواهد نمود.

6- ارائه گزارش وضعیت به صورت مکتوب و مستند.

ارتقاء دانش هیدرولیک پرسنل های واحد فنی شرکت ها و همچنین ارائه راهکار جهت افزایش بهره وری و اثر بخشی در سیستم ها و تجهیزات هیدرولیک آرزوی قلبی ما بوده و در این راستا تلاش خواهیم کرد.