تامین کالا و فروش قطعات مهندسی

– انواع پمپ های دنده ای ، پره ای و پیستونی هیدرولیک

– انواع موتورهای هیدرولیکی

– انواع شیرهای کنترل جهت ، کنترل فشار و کنترل جریان هیدرولیک

– انواع شیرهای پروپرشنال و سروو هیدرولیک

– انواع کارت های راه انداز شیرهای پروپرشنال و سروو هیدرولیک

– انواع عملگرهای هیدرولیک

– انواع فیلترهای خط مکش ، فشار و برگشت هیدرولیک

– انواع آکومولاتورهای پیستونی ، کیسه ای و دیافراگمی

– انواع کولر خنک کن و هیتر

– انواع شلنگ و اتصالات و تیوب

– انواع المانهای اندازه گیری مانند : فشار – دبی – دما – حجم

– انواع عملگرهای پنوماتیک

– انواع واحد مراقبت (فیلتر-رگلاتور و روغنزن) پنوماتیک

– انواع شیرهای پنوماتیک


ارائه مشاوره قبل از خرید و سفارش گذاری و همچنین معرفی برندهای برتر: