یونیت های فیلتراسیون روغن در مدل های  FCR و FPR و FHR

خرابی سیستم ها، باعث افزایش زمان توقف کارکرد سیستم و در نتیجه تولید هزینه های عملیاتی ناخواسته و همچنین کم شدن عمر کل سیستم خواهد شد .

بیشتر تکنسین های واحد های نگهداری و تعمیرات کارخانه ها که با سیستم های هیدرولیک و روغن هیدرولیک سر و کار دارند به اهمیت تمیزی و عاری بودن روغن های هیدرولیک از آلودگی پی برده اند.
دستگاه فیلتراسیون FCR یک دستگاه موثر و مقرون به صرفه بوده که باعث کاهش هزینه های ناشی از آلودگی های روغن هیدرولیک می شود.
روند فیلتراسیون و تمیز کردن روغن با دستگاه فیلتراسیون زمانی اتفاق می افتد که سیستم ها یا تجهیزات به طور مداوم و یا هر زمانی که نرخ تمیزی مایع (روغن) از حد آستانه بالاتر از پیش تعیین شده باشد.
علاوه بر این از این دستگاه زمانی که تجهیزات در حال کار و یا غیر فعال باشند استفاده نمود به طوری که نیاز نیست سیستم هیدرولیک خاموش و یا تعطیل گردد.
یکی دیگر از مزایای این دستگاه این است که نیاز نیست برای یک سیستم و یا تجهیز به صورت انحصاری استفاده نمود بلکه می توان آن را با سیستم ها و تجهیزات دیگر نیز به اشتراک گذاشت.

روغن های نو
روغن های نو برای استفاده در سیستم های هیدرولیک مناسب نمی باشد . به طور معمول در تولید ، فرآیند تولید و حمل و نقل روغن نو سطح بالایی از آلودگی ها وارد روغن شده و آن را آلوده می نماید.
کد استاندارد ISO شایع در روغن های نو ISO-23/21/18 یا NAS 12 می باشد.

Filter Cart Model FCR